Η PMG προσφέρει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη στη γλώσσα σας

Τα Πλεονεκτήματα της Ίδρυσης μιας Εταιρείας στην Κύπρο

Πλεονεκτήματα ίδρυσης κυπριακής εταιρείας, η κυπριακή επιχειρηματική φορολογία

Η Κύπρος, κράτος-μέλος της ΕΕ, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα από πολλές απόψεις. Η πρόσφατη τραπεζική κρίση, από την οποία η συνεργαζόμενη με εμάς τράπεζα “Hellenic Bank” δεν επηρεάστηκε, δεν έχει αλλάξει τίποτα.

Η Κύπρος είναι μία χώρα με χαμηλή φορολογία. Βάσει αυτού, προκύπτει μια σειρά από νομικές δυνατότητες για βελτιστοποίηση φόρων, αυστηρό περιορισμό της ευθύνης, ανωνυμία και δυνατότητες επιχειρηματικών δομών.

Πλεονεκτήματα Ίδρυσης Εταιρείας στην Κύπρο

 • Η Κυπριακή Εταιρική Φορολογία είναι περίπου 2% επί των κερδών που προκύπτουν από πληρωμές εμπιστεύματος/ πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Η Κυπριακή Εταιρική Φορολόγηση για την πνευματική ιδιοκτησία μιας κυπριακής Εταιρείας είναι περίπου 2%.
 • Τα λοιπά κέρδη της εταιρείας φορολογούνται με συντελεστή 12.5%.
 • Οι φορολογικές δομές σε συνδυασμό με μία κυπριακή εταιρεία και μία offshore εταιρεία (www.uae-company-service.com) προσφέρουν σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες.
 • Δεν υπάρχει ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Κύπρο. Κανένας φόρος κατανάλωσης ή άλλου τύπου φορολόγηση δεν επιβάλλεται στην Κύπρο.
 • Ζημίες από μία εταιρεία στην Κύπρο μπορούν να μεταφερθούν.
 • Τα έσοδα από μερίσματα δεν υπόκεινται σε φορολογία.
 • Δεν πληρώνονται φόροι για μερίσματα αλλοδαπών μετόχων.
 • Δεν υπάρχουν φόροι για τα κεφαλαιουχικά κέρδη επί των κερδών των μετοχών μιας Εταιρείας στην Κύπρο.
 • Η κληρονόμηση μετοχών στην Κύπρο δεν υπόκειται σε φορολογία.
 • Δεν υπάρχει μεταγενέστερη φορολόγηση (σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τη Δημοκρατία της Μάλτας).
 • Μία κυπριακή εταιρεία είναι μία πλήρως αναγνωρισμένη εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τον ΟΟΣΑ και την ΕΕ.
 • Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου εξασφαλίζει απρόσκοπτες ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
 • Προτερήματα κυπριακού τραπεζικού απορρήτου, όπως είναι ευρέως γνωστά από τα ΜΜΕ, αληθινό τραπεζικό απόρρητο για τους εταιρικούς λογαριασμούς.
 • Ακόμα και με δομή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ο ιδιοκτήτης έχει πλήρη εξουσία ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών και της εταιρείας
 • Οι πράξεις καταπιστεύματος υπόκεινται σε επαγγελματική εχεμύθεια.
 • Η επαγγελματική εχεμύθεια περικλείει φοροτεχνικούς συμβούλους και δικηγόρους.
 • Επιπλέον προτερήματα μπορούν να βρεθούν επίσης στην ενότητα “Φόροι και Εισφορές” καθώς και στις Συχνές Ερωτήσεις.