Η PMG προσφέρει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη στη γλώσσα σας

​ Υποχρεώσεις για τη Φορολογική Έγκριση

Επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο για σκοπούς φορολογικης έγκρισης.

Η εύρεση και ο καθορισμός μιας κατάλληλης μόνιμης εγκατάστασης είναι απαραίτητη. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την φορολογική έγκριση της κυπριακής εταιρείας σε ολόκληρη την Ευρώπη

Αυτός ο κανονισμός εφαρμόζεται, επίσης, όχι μόνο για τα νομικά πρόσωπα της Κύπρου, αλλά και για όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

​Στην πράξη

Η Κυπριακή Δημοκρατία (ΕΕ) δεν επιμένει όσον αφορά στην διατήρηση μόνιμης εγκατάστασης. Όποιος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά αποκλειστικά εντός Κύπρου δεν υποχρεούται να πληρεί αυτόν τον όρο.

Βασικά η απαίτηση αυτή τίθεται σε ισχύ μόλις η κυπριακή εταιρεία (ακόμη και για σκοπούς εκμετάλλευσης) διενεργεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες κάπου αλλού στην Ευρώπη. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύει η κάτωθι αρχή:

“Χωρίς μόνιμη εγκατάσταση, δεν γίνεται δεκτή στο εξωτερικό”

Παράδειγμα: Η κυπριακή εταιρεία στέλνει τιμολόγια σε έναν εταιρικό πελάτη σε κάποιο άλλο μέρος της Ευρώπης. Αν η κυπριακή εταιρεία δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση τη στιγμή αποστολής του τιμολογίου, τότε τα έξοδα του πελάτη πιθανόν να μην γίνουν δεκτά από τις φορολογικές αρχές. Ξένες Ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αρχές δεν δέχονται τιμολόγια από εταιρείες στην Ευρώπη που δεν κατέχουν μόνιμη εγκατάσταση, τις λεγόμενες εικονικές εταιρείες.

​ Επιλογές για Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις στην Κύπρο

Πώς μπορεί μια εταιρεία να φτιάξει μια κατάλληλη μόνιμη εγκατάσταση;

Η κατοχύρωση και παρουσίαση των παραπάνω επιτυγχάνεται αρχικά μέσω της ενοικίασης ενός κατάλληλου χώρου. Ακόμη, απαιτούνται επιπροσθέτως βασικός υλικοτεχνικός εξοπλισμός και επίπλωση.

Αν η κυπριακή σας εταιρεία ασχολείται με την εμπορία, τη συμβουλευτική ή την παροχή υπηρεσιών, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, απαιτείται ένας χώρος που να κλειδώνει, εμβαδού περίπου 15 τ.μ, με τηλεφωνική σύνδεση, πρόσβαση στο διαδίκτυο και ένα γραφείο. Τα μηνιαία έξοδα ανέρχονται σε περίπου €200 έως €300 και μπορούν να δηλωθούν στους φόρους στην Κύπρο.
Εάν η εταιρεία σας είναι εταιρεία συμμετοχών, θα πρέπει επίσης να νοικιάζει έναν απλό χώρο με δυνατότητα να κλειδώνει. Δεν υπάρχει ελάχιστη απαίτηση αναφορικά με το μέγεθος του χώρου. Κατά κανόνα θεωρείται πλήρης με την προσθήκη μιας τηλεφωνικής σύνδεσης και ενός γραφείου. Τα μηνιαία έξοδα υπολογίζονται σε περίπου €150 έως €300 (απαίτηση για τη φορολογική έγκριση).
Εμπόριο ή κατασκευή εμπορευμάτων – Απαιτείται από την ανώνυμη εταιρεία να έχει επιτόπια δική της αποθήκη ή μονάδα παραγωγής για αυτό το λόγο; Όχι απαραίτητα. Εάν αυτό απαιτείται για λόγους logistics, τότε υπάρχει μια σειρά από οικονομικές διαθέσιμες επιτόπιες λύσεις. Ειδάλλως, ο επαγγελματικός χώρος και ο λοιπός εξοπλισμός θα αρκεί και εδώ “Παράδειγμα 1”.

Η επιτόπια Υποστήριξή μας

Η παρουσίαση μιας μόνιμης εγκατάστασης στην Κύπρο είναι απαραίτητη.

Εμείς θα σας παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες για να κάνουμε τα πράγματα όσο το δυνατόν ευκολότερα για εσάς.

Στο πρώτο βήμα, θα σας συμβουλέψσουμε ως προς το συνιστώμενο μέγεθος και κατοχύρωση της επαγγελματικής σας εγκατάστασης. Επιπλέον, μπορούμε να αναζητήσουμε έναν κατάλληλο χώρο στην τοποθεσία για εσάς και να εγγυηθούμε πως η σύμβαση ενοικίασης μεταξύ της εταιρείας σας και του ιδιοκτήτη συνάπτεται με τον ορθό τρόπο.

Στο δεύτερο βήμα, θα αναλάβουμε την κατοχύρωση του επαγγελματικού σας χώρου, την καταχώρηση του τηλεφώνου και της διαδικτυακής σας σύνδεσης, καθώς και τα απαραίτητα διακριτικά και πινακίδες στο εξωτερικό του κτηρίου.

​Προαιρετικές προσθήκες στην Κυπριακή Εταιρεία

Έτοιμες λύσεις για εσάς

Υπηρεσία Γραφείου στην ΚύπροΚατά την έναρξη μιας επιχείρησης στο εσωτερικό της ΕΕ, η κυπριακή εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διατηρεί μόνιμες εγκαταστάσεις.

Η ολοκληρωμένη προσφορά μας ώστε να ικανοποιείται αυτή η απαίτηση περιλαμβάνει:

Έναν αυτόνομο και ξεχωριστό χώρο, επαγγελματική επίπλωση και εξαρτήματα, καθώς και καταχωρημένη τηλεφωνική σύνδεση στο όνομα της εταιρείας σα. Τα έξοδα για τον πλήρη επαγγελματικό χώρο (έξοδα ενοικίασης και πρόσθετα έξοδα) ανέρχονται σε €375 ανά μήνα (συν τηλέφωνο, πρόσβαση στο διαδίκτυο και λογαριασμοί κοινής ωφέλειας).

Υπηρεσίες Κυπριακής Εταιρείας -ΠροσωπικόΘέλετε να απασχολησετε προσωπικό στην Κύπρο; Έχουμε μια εκτεταμένη βάση δεδομένων με κατάλληλο, πολύγλωσσο προσωπικό.

Θα διατηρήσετε την αποκλειστική δύναμη ελέγχου των τραπεζικών σας λογαριασμών, των περουσιακών σας στοιχείων και της επιχείρησής σας.

Τα μισθολογικά κόστη είναι σχετικά χαμηλά στην Κύπρο. Προσωπικό μερικής απασχόλησης μπορεί να βρεθεί προς περίπου €250 τον μήνα, ενώ οι υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης κερδίζουν περίπου €900 τον μήνα. Αυτές οι υπηρεσίες είναι δωρεάν μέρος της προσφοράς υπηρεσιών μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε σχετικά περαιτέρω.

Υπηρεσίες Κυπριακής Εταιρείας- Υπηρεσία ΓραφείουΠροσφέρουμε μια επαγγελματική λύση σε λογική τιμή. Οι υπηρεσίες γραφείου μας είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την φάση εκκίνησης της επιχείρησής σας, και προσφέρουν παράλληλα μια μακροχρόνια λύση σε περίπτωση που οι επιχειρηματικές σας δραστηριότητες περιορίζονται αποκλειστικά στην εκτός ΕΕ οικονομική περιοχή.

Αν η κυπριακή σας εταιρεία ασχολείται με την εμπορία, τη συμβουλευτική ή την παροχή υπηρεσιών, ο επαγγελματικός χώρος που απαιτείται σε αυτήν την περίπτωση είναι ένας χώρος που κλειδώνει με εμβαδό περίπου 15 τ.μ., με τηλεφωνική σύνδεση, πρόσβαση στο διαδίκτυο και ένα γραφείο. Τα μηνιαία κόστη ανέρχονται κατά προσέγγιση σε €200 έως €300 και μπορούν να δηλώνονται στην κυπριακή φορολόγηση.Our Services Οι υπηρεσίες μας:

Επαγγελματική διεύθυνση εκπροσώπησης στην Κύπροr,προώθηση εισερχόμενης αλληλογραφίας, σάρωση και προώθηση της αλληλογραφίας σας μέσω email, λήψη εισερχόμενων κλήσεων στο όνομα της επιχείρησής σας. Το ετήσιο κόστο για την υπηρεσία αυτή είναι €964.00 συν 19% ΦΠΑ.

​Πληροφορίες και Συμβουλευτική Υποστήριξη στα Ελληνικά

Έχετε ερωτήσεις; Οι δικηγόροι μας και οι φοροτεχνικοί μας σύμβουλοι είναι στην διάθεσή σας και θα χαρούν να σας βοηθήσουν. Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες είναι φυσικά δωρεάν και μη δεσμευτικές.

Η Privacy Management Group ειναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, κατέχει άδεια από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), και το δικηγορικό μας γραφείο είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 1981 (δειτε τα πιστοποιητικά). Ανυπομονούμε να σας εξυπηρετήσουμε/

αποστολή email στο:
backoffice@cyprus-company-for.gr

Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι δωρεάν
(+357) 240 204 00