Η PMG προσφέρει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη στη γλώσσα σας

Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι μεριδιούχων, σύμβαση καταπιστεύματος και έλεγχος με απλά λόγια

Κυπριακή Εταιρεία- Υπηρεσία Εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου – Κυπριακή Ανώνυμη Εταιρεία

Χρήσιμες πληροφορίες

Υπηρεσία Εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου- Κυπριακή ΕταιρείαΗ Κυπριακή Δημοκρατία (ΕΕ) δεν επιμένει ως προς την διατήρηση της λεγόμενης μόνιμης εγκατάστασης. Όποιος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά αποκλειστικά εντός Κύπρου δεν υποχρεούται να πληρεί αυτόν τον κανόνα.Τα μέλη μιας κυπριακής εταιρείας (διευθυντές και μέτοχοι) μπορούν να εκπροσωπούνται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μια τέτοια σχέση εκπροσώπησης ορίζεται από τη λεγόμενη καταπιστευτική σύμβαση.

Η καταπιστευτική σύμβαση και οι τραπεζικοί επιχειρησιακοί κανονισμοί καθορίζουν επίσης την αρμοδιότητα πρόσβασης και διαχείρησης του τραπεζικού λογαριασμού. Μια τέτοια σύμβαση μπορεί επίσης να καθορίσει την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για τον πραγματικό δικαιούχο της κυπριακής εταιρείας.

Για τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ισχύει το νομικό επαγγελματικό απόρρητο, συνεπώς προσωπικά στοιχεία του εκπροσωπούμενου μεριδιούχου δεν αποκαλύπτονται στις αρχές.

Η Σύμβαση Καταπιστεύματος

Η υπογραφή της σύμβασης καταπιστεύματος με τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο λαμβάνει χώρα μετά την ίδρυση της κυπριακής εταιρείας. Επιπλέον, το άνοιγμα επειχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού γίνεται μετά τη σύναψη της σύμβασης καταπιστεύματος. Επιτρέπεται, επίσης, να εκπροσωπούνται μέσα σε μία εταιρεία πολλαπλά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Η συμφωνία (σύμβαση καταπιστεύματος) με τον διορισμένο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο προστατεύει τον ιδιοκτήτη και εξασφαλίζει, εφόσον συμφωνηθεί, απόλυτη εξουσία και κυριαρχία επί των τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Υπηρεσία Εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου Διευθυντή ανά έτος €250,00
Υπηρεσία Εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου Μετόχου ανά έτος €250,00

Πληροφορίες και Συμβουλευτική Υποστήριξη στα Ελληνικά

Έχετε ερωτήσεις; Οι δικηγόροι μας και οι φοροτεχνικοί μας σύμβουλοι είναι στην διάθεσή σας και θα χαρούν να σας βοηθήσουν. Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες είναι φυσικά δωρεάν και μη δεσμευτικές.

Η Privacy Management Group ειναι πιστοποιημένη με το ISO 9001:2015, κατέχει άδεια από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), και το δικηγορικό μας γραφείο είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 1981 (δειτε τα πιστοποιητικά). Ανυπομονούμε να σας εξυπηρετήσουμε/

αποστολή email στο:
backoffice@cyprus-company-service.com

Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι δωρεάν
(+357) 240 204 00